dr hab. inż. Adam HEYDUK prof. PŚ

  • Adam Heyduk

    Adam Heyduk

Adiunkt

Pokój: 644B
Telefon: 32 237 12 50
E-mail: Adam.Heyduk@polsl.pl

 

 

 

Stanowisko:

profesor PŚ

Funkcja:

kierownik Laboratorium Mikrosterowników w Górnictwie

Obszar zainteresowań naukowych:

- analiza obrazów,

- przetwarzanie i filtracja sygnałów, 

- metody sztucznej inteligencji - logika rozmyta,

- elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,

- teoria sterowania i regulacji w przeróbce kopalin i w napędzie elektrycznym,

- modelowanie układów napędowych i sieci elektroenergetycznych

Działalność organizacyjna:

- członek Prezydium CK Ogólnostowarzyszeniowej Sekcji EiAG SEP

- członek Zarządu Koła nr 10 SEP przy Politechnice Ślaskiej 

- członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa członek Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin 

- członek Sekcji Przeróbki Kopalin KG PAN członek Sekcji Mechatroniki i Energoelektryki w Górnictwie PAN 

Nagrody i wyróżnienia:

- medal Komisji Edukacji Narodowej srebrna odznaka honorowa SEP odznaka "Zasłużony dla Politechniki Śląskiej"

- Nagrody Rektora Politechniki Sląskiej za działalnośc naukową (4) i dydaktyczną (1)
 
Zainteresowania pozazawodowe:

turystyka, muzyka klasyczna

Dorobek znajduje się w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

Script logo