dr hab. inż. Jarosław JOOSTBERENS

  • Jarosław Joostberens

    Jarosław Joostberens

Zastępca Kierownik Katedry

Pokój: 603
Telefon: 32 237 1853
E-mail: Jaroslaw.Joostberens@polsl.pl

 

 

 

Stanowisko:

Adiunkt

Funkcja:

Zastępca Kierownika Katedry

Obszar zainteresowań naukowych:

- Automatyzacja procesów przeróbki takich, jak flotacja, wzbogacanie węgla w osadzarce.

- Sterowanie i zasilanie napędów maszyn i urządzeń górniczych.

- Cyfrowe przetwarzanie sygnału. 

- Identyfikacja, modelowanie i automatyczne sterowanie procesów przemysłowych. 

Działalność organizacyjna:

- członek International Federation of Automatic Control, TC-6.2 Mining, Mineral and Metal Processing (od 2014 r)

- członek Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR

- członek Komisji Rewizyjnej Koła nr 10 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Ślaskiej 

- Sekretarz Centralnego Kolegium Ogólnostowarzyszeniowej Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SEP

- członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

- członek Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin 

- członek Sekcji Przeróbki Kopalin KG PAN

- członek Sekcji Mechatroniki i Energoelektryki w Górnictwie PAN 

- członek Wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (od jej utworzenia w 2012 do 2017)

- członek Rady Wydziału Górnictwa i Geologii (od 2016)

- członek  Zespołu ds. Kategoryzacji Wydziału GiG (od 26.10.2016)
 
Nagrody i wyróżnienia:

- Brązowy Krzyż Zasługi 

- Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej za działalnośc naukową (2) i organizacyjną (2)

- Laureat zespołowej nagrody III stopnia za opracowanie pt.: Wizualizacyjna metoda wspomagania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obudowy szybu z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu” w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy w kategorii prac naukowo-badawczych.
 
Zainteresowania pozazawodowe:

Sport - dwukrotnie, w latach 2008 i 2009 r. wywalczył srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Śląska w Judo w kategorii wagowej do 60 kg

Dorobek znajduje się w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

Script logo