dr hab. inż. Joachim PIELOT, prof. nzw. w Pol. Śl.

  • Joachim Pielot

    Joachim Pielot

Kierownik Katedry

Pokój: 612
Telefon: 32 237 11 75, 32 237 15 37
E-mail: Joachim.Pielot@polsl.pl

 

 

 

Zajmuje się teoretycznymi zagadnieniami automatyzacji i sterowania procesów przeróbczych kopalin, w szczególności modelowaniem procesów przeróbczych.

Prowadzi zajęcia z podstaw automatyki, podstaw elektrotechniki, metrologii elektrycznej i elektronicznej, podstaw elektroniki, automatyzacji procesów górniczych.

Zainteresowania: zastosowania elektroniki cyfrowej, muzyka klasyczna, historia.

Script logo