dr hab. inż. Joachim PIELOT, prof. nzw. w Pol. Śl.

  • Joachim Pielot

    Joachim Pielot

Kierownik Katedry

Pokój: 612
Telefon: 32 237 11 75, 32 237 15 37
E-mail: Joachim.Pielot@polsl.pl

 

 

 

Stanowisko:

adiunkt

Funkcja:

Kierownik Katedry

Obszar zainteresowań naukowych:

- sterowanie procesów przeróbczych kopalin, w szczególności optymalizacja produkcji w układach technologicznych przeróbki węgla,

- układy elektroniczne,

- metrologia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,

- analogowe i cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Działalność organizacyjna:

- SITG,

- SEP,

- Polskie Towarzystwo Przeróki Kopalin PAN

Nagrody i wyróżnienia:

- 1 Indywidualna (II stopnia)

- oraz 5 zespołowych (I, II i III stopnia) nagród J.M. Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

Zainteresowania pozazawodowe:

historia (zwłaszcza Europy, Śląska, chrześcijaństwa), teologia (zwłaszcza biblistyka), muzyka klasyczna,

Dorobek znajduje się w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

Script logo