dr inż. Adam MAREK

  • Adam Marek

    Adam Marek

Adiunkt

Pokój: 825
Telefon: 32 237 14 94
E-mail: Adam.Marek@polsl.pl

 

 

 


W 1998 roku ukończył studia na kierunku elektrotechnika (w zakresie specjalności przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej) na Wydziale Elektrycznym.

Doktorat pt. "Analiza pracy falownika z szeregowo-równoległym obwodem rezonansowym zasilającego nagrzewnicę indukcyjną" obronił w 2006 roku na Wydziale Elektrycznym. Od października 2007 roku pracuje w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa.

Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z energoelektroniką, grzejnictwem indukcyjnym oraz problematyką zabezpieczeń w dołowych sieciach niskiego napięcia współpracujących z przekształtnikami energoelektronicznymi.

Pozazawodowe zainteresowania to:

  • piłka nożna,
  • siatkówka,
  • turystyka.
Script logo