dr inż. Anna MANOWSKA

  • Anna Manowska

    Anna Manowska

Adiunkt

Pokój: 643
Telefon: 32 40 03 061 
E-mail: Anna.Manowska@polsl.pl

 

 

 

Stanowisko:

adiunkt

Funkcja:

- Członek Sekcji Ekonomiki Górnictwa PAN

Obszar zainteresowań naukowych:

- prezcyzyjne przewidywanie zjawisk związanych z działalnością biznesową,

- prognozowanie popytu, cen, kosztów,

- budowanie prognostycznych modeli ekonometrycznych opartych o metody statystyczne,

- wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych do budowania narzędzi  wspomagających proces podejmowania decyzji,

Działalność organizacyjna:

Administrator sieci Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora za działalność organizacyjną w latach 2012-2016

Zainteresowania pozazawodowe:

polityka

Dorobek znajduje się w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

Script logo