dr inż. Artur DYLONG

  • Artur Dylong

    Artur Dylong

Adiunkt

Pokój: 837
Telefon: 32 237 23 80
E-mail: Artur.Dylong@polsl.pl

 

 

 

Stanowisko:

adiunkt

Funkcja: 

brak

Obszar zainteresowań naukowych:

- systemy gazometryczne w górnictwie,

- metody pomiarowe gazów, 

- wykorzystanie metanometrii w zabezpieczeniach wyrobisk górniczych

- praktyczne wykorzystanie metod prognozowania,

- IoT – internet rzeczy,

- systemy telekomunikacyjne,

- transmisja przewodowa i bezprzewodowa w przemyśle,

- bezpieczeństwo funkcjonalne.

Działalność organizacyjna:

brak

Nagrody i wyróżnienia:      

Srebrny medal zdobyty na 55 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Technologii BRUSSELS EUREKA 2006 za „System monitorowania parametrów środowiska w kopalni SMP-NT/A". Nagroda zespołowa.

Srebrny medal na 105 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości "CONCOURS-LEPINE" za „System monitorowania stanu środowiska w kopalni SMP-NT/A”. Nagroda zespołowa.

Zainteresowania pozazawodowe:

historia, nowe technologie, historia techniki, fantastyka naukowa

Dorobek znajduje się w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

Script logo