dr inż. Aurelia RYBAK

Adiunkt

Pokój: 643
Telefon: 32 40 03 061
E-mail: Aurelia.Rybak@polsl.pl

 

 

 

Dr inż. Aurelia Rybak ukończyła w 2006 roku studia wyższe na Wydziale Górnictwa i Geologii.

W dniu 01.10.2006 r. rozpoczęła studia doktoranckie. W roku 2012 Rada Wydziału Górnictwa i Geologii nadała dr inż. Aurelii Rybak stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności „Organizacja i ekonomika górnictwa”.

Autorka  i współautorka ponad 20 publikacji,  15 referatów wygłoszonych i opublikowanych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Kierownik i wykonawca 8 prac naukowo-badawczych. W roku 2017 ukończyła studia podyplomowe Sieci i systemy komputerowe, bazy danych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Prowadzi zajęcia między innymi z takich przedmiotów jak:

 1. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 2. Informatyka w technice,
 3. Informatyka,
 4. Systemy informacji przestrzennej,
 5. Współczesne metody zarządzania,
 6. Zarządzanie zmianami.

Obszary zainteresowań:

 1. zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianami;
 2. zarządzanie zasobami ludzkimi;
 3. foresight, prognozowanie;
 4. systemy informacji przestrzennej;
 5. bezpieczeństwo energetyczne.
Script logo