dr inż. Jarosław JOOSTBERENS

  • Jarosław Joostberens

    Jarosław Joostberens

Zastępca Kierownik Katedry

Pokój: 603
Telefon: 32 237 1853
E-mail: Jaroslaw.Joostberens@polsl.pl

 

 

 

Pracuje w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej od 1999 r. Od 2016 r. pełni obowiązki zastępcy Kierownika Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej.

W tym czasie zajmował stanowisko naukowo-dydaktyczne asystenta, a obecnie jest na stanowisku adiunkta. W latach 1999-2004 był uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W 2006 r. obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Automatyczna regulacja procesu flotacji węgla" napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Stanisława Cierpisza.

Jest autorem 17 artykułów opublikowanych w periodykach krajowych i zagranicznych oraz 26 referatów naukowych. Jest współautorem monografii oraz grantu KBN, a takżewspółautorem i autorem 9 prac naukowo-badawczych w tym trzech grantów dziekańskich. Działalność naukowo-badawcza związana jest z automatyzacją procesów przeróbki węgla kamiennego. Poza tym w kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia sterowania i zasilania napędów maszyn i urządzeń górniczych.

Prowadzi zajęcia m. in. z przedmiotów:

  • Podstawy elektrotechniki
  • Sieci i urządzenie elektroenergetyczne w górnictwie
  • Podstawy automatyki
  • Napęd maszyn i urządzeń górniczych
  • Zasilanie i napędy elektryczne

Zainteresowania pozazawodowe związane są ze sportem. Dwukrotnie, w latach 2008 i 2009 r., wywalczył srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Śląska w Judo w kategorii wagowej do 60 kg.

Script logo