dr inż. Kazimierz MIŚKIEWICZ

  • Kazimierz Miśkiewicz

    Kazimierz Miśkiewicz

Pracownik na umowę-zlecenie

Pokój: 837
Telefon: 32 237 23 80
E-mail: Kazimierz.Miskiewicz@polsl.pl

 

 

 

Pracownik Instytutu/Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa od 1973 roku. Doktorat uzyskał w 1981 roku.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się w dwóch obszarach: telekomunikacja, szczególnie dla górnictwa oraz komputerowe wspomaganie projektowania kopalnianych sieci elektroenergetycznych. Zajmował się problematyką kompatybilności elektromagnetycznej w górnictwie. Efektem badań i studiów w tym zakresie jest monografia: pod redakcją F. Krasuckiego (współautorzy Frączek S. Krasucki F. Miśkiewicz K., Wojaczek A.) Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej w górnictwie przetłumaczona na język angielski pt. Electomagnetic Compatibility i Mining. Selected Problems.

Zajmował się konstrukcją iskrobezpiecznych przyrządów do pomiaru parametrów elektrycznych kopalnianych sieci telekomunikacyjnych. Jest jednym z konstruktorów iskrobezpiecznego miernika teletechnicznego TIM-2.Współuczestniczył w opracowywaniu szeregu norm dotyczących budowy, pomiarów oraz eksploatacji kopalnianych sieci telekomunikacyjnych. Dokonywał oceny stanu technicznego szeregu kopalnianych central telefonicznych, a także dokonywał pomiarów parametrów elektrycznych kopalnianych sieci telekomunikacyjnych. Jest współautorem koncepcji modernizacji kilku kopalnianych systemów telekomunikacyjnych.Brał udział w opracowywaniu programów do komputerowego wspomagania projektowania kopalnianych sieci elektroenergetycznych. Opracowane oprogramowanie jest wykorzystywane na wielu kopalniach do projektowania sieci 42, 127, 220, 500, 1000 V oraz do projektowania oświetlenia wyrobisk górniczych.

Jest współautorem dwóch skryptów monograficznych: Kopalniana łączność telefoniczna (Skrypt politechniki Śląskiej nr 1618) , Kopalniana łączność głośnomówiąca (skrypt Politechniki Śląskiej nr 1637).

 

Script logo