dr inż. Roman PILORZ, docent w Pol. Śl.

  • Roman Pilorz

    Roman Pilorz

Adiunkt, docent w Pol. Śl.

Pokój: 611
Telefon: 32 237 11 75, 32 237 15 37
E-mail: Roman.Pilorz@polsl.pl

 

 

 

Stanowisko:

Starszy wykładowca

Funkcja:

- Były:  prodziekan Wydziału Górnictwa i Geologii (2005 - 2012)

- z-ca Kierownika Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa (1990 - 2016)
 

Obszar zainteresowań naukowych:

- elektrotechnika,

- gospodarka paliwami i energią

Działalność organizacyjna:

- Pełnomocnik Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych (od 1985 do nadal)

- Były:

   - Senator Politechniki Śląskiej (2012 - 2016)

   - członek Rady Wydziału Górnictwa i Geologii (1990 - 2016)

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda JM Rektora II stopnia za całokształt działalności  (2016r.)

Zainteresowania pozazawodowe:

brak

Dorobek znajduje się w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

Script logo