dr inż. Roman PILORZ, docent w Pol. Śl.

  • Roman Pilorz

    Roman Pilorz

Adiunkt, docent w Pol. Śl.

Pokój: 611
Telefon: 32 237 11 75, 32 237 15 37
E-mail: Roman.Pilorz@polsl.pl

 

 

 

Do 2016 r. pełnił obowiązki zastępcy Kierownika Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z elektrotechniki i metrologii. Zajmuje się zagadnieniami racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w procesach technologicznych produkcji węgla kamiennego. Jego publikacje dotyczą głównie możliwości zmniejszenia energochłonności kopalń metodą zagospodarowania energii odsadowej towarzyszącej eksploatacji węgla (metan, wody kopalniane).

Jest pełnomocnikiem Rektora Politechniki Śląskiej do spraw studenckich praktyk zawodowych.

Script logo