dr inż. Sergiusz BORON

  • Sergiusz Boron

    Sergiusz Boron

Starszy wykładowca, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Pokój: 613, 460
Telefon: 32 237 11 75, 32 237 15 37
E-mail: Sergiusz.Boron@polsl.pl

 

 

 

Stanowisko:

Starszy wykładowca

Funkcja:

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej 

Obszar zainteresowań naukowych:

- budowa i eksploatacja górniczych kabli i przewodów oponowych,

- układy zasilania kompleksów ścianowych,

- bezpieczeństwo eksploatacji sieci dołowych,

- komputerowe wspomaganie projektowania sieci elektroenergetycznych

Działalność organizacyjna:

- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego odbywającej się cyklicznie Krajowej Konferencji Elektryki Górniczej,

- Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Górnictwa i Geologii w roku 1999 i 2004,

- Udział w organizacji Zjazdu Elektryków i Automatyków Górniczych.

Nagrody i wyróżnienia:

Twórca i kierownik studiów podyplomowych "Zasilanie wysokowydajnych kompleksów ścianowych w kopalniach węgla kamiennego".

Zainteresowania pozazawodowe:

brak

Dorobek znajduje się w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

Script logo