Dydaktyka

 • Automatyka i Informatyka Przemysłowa

  Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu regulacji automatycznej, informatyki, analizy sygnałów, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, potrafi korzystać ze sprzętu komputerowego, różnego typu sterowników przemysłowych i profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego. 

 • Elektrotechnika i automatyka w górnictwie

  Specjalność jest reprezentowana i rozwijana na Wydziale Górnictwa i Geologii od ponad 50 lat. Studia przygotowują do rozwiązywania zadań z zakresu ogólnie rozumianej elektryki i automatyki górniczej. Oprócz przedmiotów górniczych, absolwenci otrzymują wiedzę z nauk matematyczno-fizycznych oraz podstaw elektrotechniki, elektroniki, metrologii i informatyki.

 • Pozostałe specjalności

  Informacje związane z pozostałymi specjalnościami na Wydziale Górnictwa i Geologii, na których pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne.
  Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni, Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów, Geodezja Górnicza, Geologia Górnicza i Poszukiwawcza, Kształtowanie Rodowiska na Terenach Górniczych, Przeróbka Kopalin, Stałych i Marketing,Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 • Studia podyplomowe

 • Materiały i instrukcje do zajęć dydaktycznych

 • Dyplomanci

 • Informacje i regulaminy

Script logo