Elektrotechnika i automatyka w górnictwie

Specjalność Elektrotechnika i automatyka w górnictwie jest reprezentowana i rozwijana na Wydziale Górnictwa i Geologii od ponad 50 lat. Studia I i II stopnia przygotowują absolwenta do rozwiązywania aktualnych i przyszłościowych zadań z zakresu ogólnie rozumianej elektryki i automatyki górniczej. Oprócz przedmiotów wprowadzających w specyfikę górnictwa i kontynuacji nauki języków obcych, absolwenci otrzymują dobre przygotowanie z zakresu nauk matematyczno-fizycznych oraz podstaw elektrotechniki, elektroniki, metrologii i informatyki.

Na tej podstawie oparte jest dalsze kształcenie zawodowe dotyczące:

  • techniki regulacji i sterowania,
  • zastosowania mikrokomputerów w sterowaniu procesami i napędami górniczymi,
  • telekomunikacji kopalnianej,
  • projektowania, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych w górnictwie,
  • zwalczanie zagrożeń elektrycznych,
  • trakcji elektrycznej,
  • układów energoelektronicznych w napędach,
  • kompleksowej automatyzacji procesów technologicznych,
  • komputerowego wspomagania projektowania,
  • elementów organizacji, zarządzania i marketingu.

Cały proces dydaktyczny prowadzony jest w oparciu o nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem bazy komputerowej i laboratoryjnej. Absolwent przygotowany jest twórczo do rozwiązywania inżynierskich zagadnień koncepcyjnych, projektowych, realizacyjnych i menadżerskich.

Przygotowanie w takim zakresie umożliwia zatrudnianie absolwentów w dozorze zmodernizowanych kopalń, w instytucjach naukowo-badawczych, osrodkach badań i pomiarów, w biurach projektowych, jak również w różnego rodzaju działach związanych z elektryfikacją i automatyzacją. Studenci tej specjalności mogą odbywać praktyki i kontynuować studia za granicą w uczelniach prowadzących pokrewną specjalność. Absolwenci mają możliwość podnoszenia kwalifikacji w organizowanych kursach specjalistycznych i studiach podyplomowych oraz zdobywać stopnie naukowe. Unowocześniane plany i programy nauczania - dostosowywane do zmian gospodarczych w kraju i postępu technicznego, zapewniają spełnienie zamiłowań i zainteresowań kandydatów o odpowiednich predyspozycjach. Uzyskane kwalifikacje absolwentów zapewniają im możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy.

Kierownik specjalności: dr hab. inż. Joachim Pielot prof. nzw. w Pol. Śl.

Script logo