mgr inż. Paweł KOŁODZIEJCZYK

  • Paweł Kołodziejczyk

    Paweł Kołodziejczyk

Doktorant

Pokój: 839
Telefon: 32 237 26 20
E-mail: Pawel.Kolodziejczyk@polsl.pl

 

 

 

Jest absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwiach, kierunek: Macrofaculty of Automatic Control and Robotics, Electronics and Telecomunication, and Computer Science, specjalizacja: Computer Science.

W styczniu 2011 roku uzyskał tytuł inżyniera, a we wrześniu 2012 roku tytuł magistra. Temat pracy magisterskiej: „Testing influence of IEEE 802.11 wireless LAN configuration over its efficiency“ – „Badanie wpływu konfiguracji bezprzewodowej sieci lokalnej IEEE 802.11 na jej wydajność“.

Od października 2012 roku uczestnik dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwiach w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Sieci teleinformatyczne
  • Przemysłowe sieci komunikacyjne
  • Telekomunikacja w górnictwie

Działalność dydaktyczna:

  • Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Elektrotechnika ogólna

Zainteresowania pozazawodowe:

  • Fotografia i grafika komputerowa
  • Narciarstwo alpejskie
  • Squash
Script logo