Pozostałe specjalności

Informacje związane z pozostałymi specjalnościami na Wydziale Górnictwa i Geologii, na których pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne. 

  • Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni 
  • Eksploatacja Złóż i Zagospodarowanie Odpadów
  • Geodezja Górnicza 
  • Geologia Górnicza i Poszukiwawcza
  • Kształtowanie Rodowiska na Terenach Górniczych
  • Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing
  • Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

 

Script logo