Prace naukowo-badawcze

Oferta Zespołu Sieci, Urządzeń i Napędów Elektrycznych w Górnictwie (ZD-1)

 • Projektowanie, obliczanie i dobór kopalnianych sieci elektroenergetycznych.
 • Zagrożenie porażeniowe i środki ochrony przeciwporażeniowej.
 • Zwalczanie zagrożeń od prądów błądzących.
 • Teoria doziemień, przepięć ziemnozwarciowych.
 • Wspomaganie komputerowe projektowania sieci elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej w kopalniach.
 • Modelowanie zjawisk cieplnych w kablach i przewodach oponowych górniczych.
 • Konstrukcja i zasady bezpiecznej eksploatacji górniczych kabli i przewodów oponowych.
 • Projektowanie i badania zabezpieczeń elektroenergetycznych.
 • Zastosowanie bezpośrednich przemienników częstotliwości, inteligentnych modułów mocy i sterowników mikroprocesorowych.
 • Projektowanie układów sterowania maszyn i urządzeń z wykorzystaniem mikrokomputerów.
 • Programowanie specjalistycznych sterowników na bazie mikrokomputerów jednoukładowych.
 • Badania i pomiary specjalne silników trakcyjnych.
 • Sterowanie, automatyzacja i diagnostyka lokomotyw elektrycznych.
 • Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych i modeli kolejkowych do sterowania maszyn i urządzeń.

Oferta Zespołu Automatyki i Telekomunikacji w Górnictwie (ZD-2):

 • Zastosowanie zbiorów rozmytych w modelowaniu i badaniach symulacyjnych i sterowaniu procesów przeróbczych kopalin.
 • Badania próbkowe materiałów uziarnionych.
 • Automatyczna regulacja jakości produktów wzbogacania z procesu flotacji węgla.
 • Optymalizacja układu technologicznego zakładów wzbogacania kopalin.
 • Optymalizacja doboru nastaw maszyn w zakładach wzbogacania węgla.
 • Optymalizacja układów technologicznych flotacji minerałów.
 • Szeregi czasowe, wielomianowe wygładzanie sygnałów, sterowanie dyskretne procesów przeróbczych, modele matematyczne maszyn wzbogacających.
 • Badania i projektowanie kopalnianych sieci telekomunikacyjnych, zakłócenia w tych sieciach.
 • Badania systemów łączności głośnomówiących.

Pracownicy Katedry uczestniczą w pracach:

 • Izb Rzeczoznawców SEP i SITG,
 • Komisji d/s Maszyn i Urządzeń Górniczych przy Prezesie WUG,
 • Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 164 d/s Bezpieczeństwa w górnictwie,
 • Centralnego Kolegium Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SEP,
 • Centralnej Komisji Norm, Przepisów i Jakości SEP,
 • Komisji Górniczej PAN,
 • Sekcji Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa PAN.
Script logo