Rok 2016

 • Komunikat

  3 października 2016 r.

  XVI Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej odbyła się w dniach 28 do 30 września 2016 r. w Ośrodku Turystyczno-Sportowym „Zagroń”. W konferencji uczestniczyło 71 osób. Wygłoszonych zostało 27 referatów podczas pięciu sesji.
  Dziękujemy za uczestnictwo i pragniemy zaprosić na kolejną już XVII Krajową Konferencję Elektryki Górniczej.

  Organizatorzy
 • Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału

  17 marca 2016 r.

  16 marca 2016 r. odbyły się wybory przedstawicieli do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich pracujących w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. Do Rady Wydziału Górnictwa i Geologii wybrany został dr inż. Sergiusz Boron.

 • Wybory elektorów

  5 marca 2016 r.

  4 marca 2016 r. odbyły się wybory elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Do tego grona, spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zostali wybrani dwaj pracownicy Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa: dr inż. Roman Pilorz oraz dr inż. Sergiusz Boron.

 • Kolokwium habilitacyjne

  24 listopada 2015 r.

  24 listopada Rada Wydziału Górnictwa i Geologii po zakończeniu postępowania habilitacyjnego nadała dr. hab. inż. Antoniemu Wojaczkowi stopień doktora habilitowanego.

Script logo