Struktura Katedry

Zespoły Dydaktyczne Katedry:

W ramach Katedry funkcjonują następujące laboratoria:

 1. Laboratorium elektrotechniki i metrologii (LEiM), sala 131, kier. dr inż. Adam Heyduk
 2. Laboratorium niskopradowych elektrycznych pomiarów dokładnych (LNPD), sala 132, kier. dr inż. Andrzej Nowrot
 3. Laboratorium mikrosterowników i sterowników przemysłowych (LμsiSP), sala 133, kier. dr inż. Adam Heyduk
 4. Laboratorium informatyki (LI), sala 308, kier. dr inż. Andrzej Nowrot
 5. Laboratorium automatyki i elektroniki (LAiE), sala 308, kier. dr inż. Andrzej Nowrot
 6. Laboratorium gazometrii (LG), sala 610, kier. dr hab.inż. Antoni Wojaczek prof.nzw. w Pol.Sl.
 7. Laboratorium telekomunikacji (LTk), sala 832, kier. dr hab.inż. Antoni Wojaczek prof.nzw. w Pol.Sl.
 8. Laboratorium radiokomunikacji (LR), sala 834, kier. dr hab.inż. Antoni Wojaczek prof.nzw. w Pol.Sl.
 9. Laboratorium teleinformatyki (LTi), sala 838, kier. dr inż. Andrzej Nowrot
 10. Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (LKE), sala 840a, kier. dr hab.inż. Antoni Wojaczek prof.nzw. w Pol.Sl.
 11. Laboratorium urządzeń i sieci elektroenergetycznych (LUiSE), hala tech.: 7, 8, 9, dół; kier. dr inż. Sergiusz Boron
 12. Laboratorium bezpieczeństwa elektrycznego (LBE), hala tech.: 3, 4; kier. dr inż. Sergiusz Boron
 13. Laboratorium energoelektroniki (LE), hala tech.: 6, dół; kier. dr inż. Adam Marek
 14. Laboratorium maszyn elektrycznych (LME), hala tech.: dół, kier. dr inż. Adam Marek
 15. Laboratorium napędu elektrycznego (LNE), hala tech.: dół, kier. dr inż. Jarosław Joostberens

 


 

Script logo