Struktura KEiAG - KEiAP przed 1 września 2017 r.

Zespoły Dydaktyczne Katedry:

Zespoły Badawcze Katedry:

W ramach Katedry funkcjonowały następujące laboratoria:

  1. Laboratorium Sieci, Urządzeń i Zagrożeń Elektrycznych w Górnictwie (kier. dr inż. Sergiusz Boron)
  2. Laboratorium Napędów Elektrycznych w Górnictwie (kier. dr inż. Jarosław Joostberens)
  3. Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Energoelektroniki w Górnictwie (kier. dr inż. Adam Marek)
  4. Laboratorium Mikrosterowników (kier. dr inż. Adam Heyduk)
  5. Laboratorium Telekomunikacji w Górnictwie (kier. dr hab.inż. Antoni Wojaczek prof.nzw. w Pol.Sl. )
  6. Laboratorium Automatyki i Elektroniki w Górnictwie (kier. dr inż. Andrzej Nowrot)
  7. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Metrologii (kier. dr inż. Adam Marek)
  8. Pracownia Komputerowa (kier. mgr inż. Władysław Gluza)
Script logo