Szkolenia

Możliwość prowadzenia szkoleń, kursów dokształcających, studiów podyplomowych i wykładów monograficznych dla pracowników przemysłu, a zwłaszcza górnictwa, w zakresie:

  • Zagrożenia elektryczne w górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia porażeniowego oraz zagrożenia od prądów błądzących.
  • Wspomaganie komputerowe projektowania kopalnianych sieci elektroenergetycznych.
  • Wspomaganie komputerowe projektowania trakcji elektrycznej w górnictwie.
  • Wykorzystanie sterowników mikroprocesorowych w układach sterowania maszyn i urządzeń górniczych.
  • Projektowanie i oprogramowanie specjalistycznych sterowników na bazie mikrokomputerów jednoukładowych.
  • Budowa i eksploatacja górniczych kabli i przewodów oponowych.
Script logo