Zespół Automatyki, Informatyki i Telekomunikacji

 • Zespół Automatyki, Informatyki i Telekomunikacji

  Zespół Automatyki, Informatyki i Telekomunikacji

Obszar dydaktyki (przedmioty) dla specjalności "Automatyka i Informatyka Przemysłowa":

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy elektrotechniki
 • Podstawy informatyki
 • Podstawy programowania
 • Programowanie obiektowe
 • Podstawy dynamiki układów elektromechanicznych
 • Użytkowe oprogramowanie komputerów
 • Telekomunikacja
 • Teleinformatyka
 • Sieci komputerowe
 • Łączność bezprzewodowa
 • Modelowanie cyfrowe
 • Automatyzacja procesów
 • Seminarium specjalistyczne i dyplomowe

Obszar dydaktyki (przedmioty) dla specjalności "Elektrotechnika i automatyka w górnictwie":

 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy elektrotechniki
 • Podstawy dynamiki układów elektromechanicznych
 • Użytkowe oprogramowanie komputerów
 • Telekomunikacja w górnictwie
 • Modelowanie cyfrowe
 • Automatyzacja procesów górniczych
 • Seminarium specjalistyczne i dyplomowe

Dla innych specjalności:

 • Podstawy elektrotechniki
 • Automatyzacja zakładów przeróbczych
 • Elektronika i automatyka w górnictwie

Specjalizacja naukowa i usługowa:

 • Zastosowanie zbiorów rozmytych w modelowaniu i badaniach symulacyjnych i sterowaniu procesów przeróbczych kopalin.
 • Badania próbkowe materiałów uziarnionych.
 • Automatyczna regulacja jakości produktów wzbogacania z procesu flotacji węgla.
 • Optymalizacja układu technologicznego zakładów wzbogacania kopalin.
 • Optymalizacja doboru nastaw maszyn w zakładach wzbogacania węgla.
 • Optymalizacja układów technologicznych flotacji minerałów.
 • Szeregi czasowe, wielomianowe wygładzanie sygnałów, sterowanie dyskretne procesów przeróbczych, modele matematyczne maszyn wzbogacających.
 • Badania i projektowanie kopalnianych sieci telekomunikacyjnych, zakłócenia w tych sieciach.
 • Badania systemów łączności głośnomówiących.

Członkowie zespołu:

Script logo