Zespół Sieci, Urządzeń i Napędów Elektrycznych

 • Zespół Sieci, Urządzeń i Napędów Elektrycznych

  Zespół Sieci, Urządzeń i Napędów Elektrycznych

Obszar dydaktyki (przedmioty) dla specjalności "Automatyka i Informatyka Przemysłowa":

 • Podstawy elektrotechniki
 • Metrologia elektryczna i elektroniczna
 • Urządzenia i sieci elektroenergetyczne
 • Automatyka elektroenergetyczna
 • Zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym
 • Napęd maszyn i urządzeń
 • Układy przekształtnikowe
 • Sterowniki mikroprocesorowe
 • Trakcja elektryczna
 • Seminarium specjalistyczne i dyplomowe

Obszar dydaktyki (przedmioty) dla specjalności "Elektrotechnika i automatyka w górnictwie":

 • Podstawy elektrotechniki
 • Metrologia elektryczna i elektroniczna
 • Urządzenia i sieci elektroenergetyczne w górnictwie
 • Automatyka elektroenergetyczna w górnictwie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym
 • Napęd maszyn i urządzeń górniczych
 • Układy przekształtnikowe w górnictwie
 • Sterowniki mikroprocesorowe w górnictwie
 • Trakcja elektryczna w górnictwie
 • Seminarium specjalistyczne i dyplomowe

Obszar dydaktyki (przedmioty) dla pozostałych specjalności Wydziału Górnictwa i Geologii:

 • Eksploatacja systemów elektroenergetycznych w górnictwie
 • Elektrotechnika ogólna
 • Elektrotechnika ogólna i zagrożenia elektryczne
 • Zagrożenia elektryczne
 • Zasilanie i napędy elektryczne w górnictwie
 • Elektromechanika górnicza
 • Urządzenia i napędy elektryczne
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych

Specjalizacja naukowa i usługowa:

 • Projektowanie, obliczanie i dobór kopalnianych sieci elektroenergetycznych
 • Zagrożenie porażeniowe i środki ochrony przeciwporażeniowej
 • Zwalczanie zagrożeń od prądów błądzących
 • Teoria doziemień, przepięć ziemnozwarciowych
 • Wspomaganie komputerowe projektowania sieci elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej w kopalniach
 • Modelowanie zjawisk cieplnych w kablach i przewodach oponowych górniczych
 • Konstrukcja i zasady bezpiecznej eksploatacji górniczych kabli i przewodów oponowych
 • Projektowanie i badania zabezpieczeń elektroenergetycznych
 • Zastosowanie bezpośrednich przemienników częstotliwości, inteligentnych modułów mocy i sterowników mikroprocesorowych
 • Projektowanie układów sterowania maszyn i urządzeń z wykorzystaniem mikrokomputerów
 • Programowanie specjalistycznych sterowników na bazie mikrokomputerów jednoukładowych
 • Badania i pomiary specjalne silników trakcyjnych
 • Sterowanie, automatyzacja i diagnostyka lokomotyw elektrycznych
 • Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych i modeli kolejkowych do sterowania maszyn i urządzeń

Możliwość prowadzenia szkoleń, kursów dokształcających, studiów podyplomowych i wykładów monograficznych dla pracowników przemysłu, a zwłaszcza górnictwa, w zakresie:

 • Zagrożenia elektryczne w górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia porażeniowego oraz zagrożenia od prądów błądzących
 • Wspomaganie komputerowe projektowania kopalnianych sieci elektroenergetycznych
 • Wspomaganie komputerowe projektowania trakcji elektrycznej w górnictwie
 • Wykorzystanie sterowników mikroprocesorowych w układach sterowania maszyn i urządzeń górniczych
 • Projektowanie i oprogramowanie specjalistycznych sterowników na bazie mikrokomputerów jednoukładowych
 • Budowa i eksploatacja górniczych kabli i przewodów oponowych

Pracownicy uczestniczą w pracach:

 • Izb Rzeczoznawców SEP i SITG
 • Komisji d/s Maszyn i Urządzeń Górniczych przy Prezesie WUG
 • Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 164 d/s Bezpieczeństwa w górnictwie
 • Centralnego Kolegium Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SEP
 • Centralnej Komisji Norm, Przepisów i Jakości SEP
 • Komisji Górniczej PAN
 • Sekcji Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa PAN

Członkowie zespołu:

Script logo